Stiftelsen Proteko

 

Stiftelsen Proteko bildades 1986 genom bland annat medel från Södra Älvsborgs utvecklingsfond. Initiativtagaren och mångårig VD och eldsjäl var Carls-Gustaf Eliasson. Han har också medverkat till bildandet av TEKO utbildningarnas stipendiefonder, där såväl personal som studerande kan söka medel. 2015 förvärvades Nordisk Designskola. Det blev en viktig del i utvecklandet av en komplett branschskola, som också bidrog till att verksamheten utvecklade varumärket Nordiska Textilakademin, som idag är Protekos utbildningscenter. Under 2019 tillkom varumärket Kompetensslussen, vars syfte är att leverera en effektiv process för kompetensförsörjning, främst med fokus på operatörer.

 

Viktiga årtal för Stiftelsen Proteko

1986 – Startas upp

2015 – förvärvas Nordisk Designskola

2016 – Christian Lundell blir ny VD

2018 – varumärket Nordiska Textilakademin skapas

2019 – Tillkom varumärket Kompetensslussen

Stiftelsens verksamhet

Proteko är Sveriges ledande textila stiftelse för den Skandinaviska Textila Marknaden och utbildar textila Sverige genom konsultation, kurser och Yh-utbildningar. Proteko arbetar med utveckling av den svenska textila kompetensen och har som syfte att öka lönsamheten inom den nationella textila branschen.

Proteko bedriver textila utbildningar, kompetensförstärkning och konsultation via sina varumärken Nordiska Textilakademin, TEKOsupporten, Textilt Kvalitetsnätverk och Kompetensslussen. Med kompetensförstärkning och utbildning hela vägen genom odling, produktion, förädling, tillverkning, inköp, samt försäljning ser Proteko till att hela tiden sträva efter förnyad och uppdaterad kunskap. Detta gör att den kompetensförstärkning som görs via stiftelsen är väl anpassad för att anta branschen spännande utmaningar.

Stiftelsen vänder sig i första hand till små och medelstora företag men – främst vad avser utbildning – även till större företag. Stiftelsen skall i mån av ledig kapacitet kunna åta sig tillverkning under marknadsmässiga villkor.

Stiftelsen söker ständigt samverkan med industrin, länets regionala utvecklingsbolag, utrustningsleverantörer, utbildningsgivare, konsulter eller med andra företag, myndigheter och organisationer som medverkar till eller som berörs av utvecklingen inom tekoindustrin.

Kontakta oss

9 + 15 =

Skaraborgsvägen 3

506 30 Borås

033-20 49 50