Stiftelsen Proteko

PROTEKO är Sveriges ledande textila stiftelse för den Skandinaviska Textila Marknaden och utbildar textila Sverige genom konsultation, kurser och Yh-utbildningar.

Kompetensslussen

Kompetensslussen ingår i Stiftelsen Proteko som verkar för ökad lönsamhet och utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen.

Nordiska Textilakademin

Nordiska Textilakademin är det nya gemensamma namnet för tidigare Proteko utbildning och Nordisk Designskola. Syftet är att på bred front erbjuda yrkesutbildningar som ger den textila kompetensen som branschen efterfrågar.

Stiftelsen Proteko bildades 1986 genom bland annat medel från Södra Älvsborgs utvecklingsfond. Initiativtagaren och mångårig VD och eldsjäl var Carls-Gustaf Eliasson. Han har också medverkat till bildandet av TEKO utbildningarnas stipendiefonder, där såväl personal som studerande kan söka medel. 2015 förvärvades Nordisk Designskola.

Det blev en viktig del i utvecklandet av en komplett branschskola, som också bidrog till att verksamheten utvecklade varumärket Nordiska Textilakademin, som idag är Protekos utbildningscenter. Under 2019 tillkom varumärket Kompetensslussen, vars syfte är att leverera en effektiv process för kompetensförsörjning, främst med fokus på operatörer.

Tillsammans med allt detta skapar vi professionell textil kompetens.

Kontakta oss

5 + 1 =

Skaraborgsvägen 3

506 30 Borås

033-20 49 50